ТУ'НЕ, нареч. (старин.). Напрасно, даром, безвозмездно, тщетно (ср. втуне, тунеядец).