ТУАЛЕ'ТЧИК, а, м. (нов. спец.). Работник при туалете (см. туалет в 4 знач.).