ТРЁХКОПЕ'ЕЧНИК [шн], а, м. (разг.). Монета в три копейки.