КАПРИЗУ'ЛЯ, и, м. и ж. (разг. фам. укор.). Капризник, капризница.