ПАНЦИОНЕ́Р 1710, а, м. Фр. pensionnaire. Казначей рыцарского ордена (?). Да будут избраны два совѣтника, един Панционер [или началнои розходчик,] и един шамбелан [или камергер]. Ордина 184.

Панционе́р наемщик. ЛВН 14.

Лекс. ЛВН панционе́р.