ОБРО́ЧКА, и, ж. Оброк, оклад. САР1 V 128, Гм II 257.