ОБЛАКОВАТО, безл. предикат. Облачно. Февраль 1 ясно мраз. 2 снѣг облаковато. Календ. 1728.