НА КОРОТКО, нареч. Кратко. В кратцѣ рещи, изъявити на коротко, по короче сказати. ВЛ 185.