МОНЕТОВѢДЕЦ, дца, м. Нумисматик, монетовѣдец, знаток, свѣдущий в монетах. Ад. II 91.

Лекс. Ян. монетовѣдец.