МОНЕТОВѢДЕНИЕ, я, ср. Нумисматика, монетовѣдение, наука о монетах. Ад. II 91.

Лекс. Ян. монетовѣдение.