МНОЖЕНИЕ, я, ср. Увеличение, умножение. САР1 IV 179. Рост, прибывание, множение. ЛВ1 I 615.

Удар. множе́ние САР1, мно́жение САР2.