АБСЦЕСС 1761 (-цес 1777), а, м. Лат. abscessus. Мед. Опухоли, Абсцес по Медицински называемыя. Сл. нат. ист. I 244. — Ср. чирей, веред, нарыв.

Лекс. Ян. абсцесс.