223

УКАЗАТЕЛЬ.

224

225

Аверкіевъ, Дмитрій Васильевъ, 38, 145.

«Адольфъ» («Adolphe»), романъ Бенжаменъ-Констана, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Азія, 219.

Академія Наукъ, 28, 29, 32, 33, 66, 69, 104.

Академія Россійская, 66.

Аладьинъ, Егоръ Васильевичъ, 88, 120.

Алеко, 36.

Александра Сергѣевна, 69.

Александрія, гор. въ Египтѣ, 42.

Александръ, герцогъ Виртембергскій, 109.

Александръ I, имп., 88, 117.

Александръ III, имп., 37.

Алексѣй Михайловичъ, царь, 39.

«Альманахъ анекдотовъ», 101.

«Альціона», альманахъ, 125.

Америка, 54.

«Англійскій Милордъ», романъ, 124.

Англія, 99.

Андреева, Е., 17.

Андросовъ, Василій Петровичъ, 217.

Апраксинъ, графъ С. А., 29.

Арзамасъ, 65.

Арзрумъ, 6.

Аристидъ, 80.

Арнольдъ, 121.

Архивъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 52, 56, 57, 58, 64, 65, 67, 73.

Архивъ Петроградкаго Университета, 56, 64, 65, 67, 70, 73.

Архивъ С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета, 98.

«Атеней», журналъ, 218.

Аткинсонъ, В. Я., 34.

Аѳины, г., 214.

Байронъ, 54.

«Bałamut», газета, 128.

«Bałamut Petersburski», журналъ, 111.

Балланшь, авт., 215, 216.

Барсуковъ, Николай Платоновичъ, 55, 95.

Бартеневъ, Петръ Ивановичъ, 78, 189.

Батюшковъ, Константинъ Николаевичъ, 66, 86.

Бахусъ, 68.

«Бахчисарайскій Фонтанъ», поэма Пушкина, 90.

Башкирія, 25.

Бемъ, Альфредъ Людвиговичъ, 33.

Бенецкій, 115.

Бенжаменъ-Констанъ, 9, 10, 11, 12, 15.

Бенигсенъ, 85.

Бенкендорфъ, графиня — см. Ливенъ, княгиня.

Бенкендорфъ, графъ Александръ Христофоровичъ, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 128.

Берды, 25, 26, 27.

Берлинъ, 61, 97.

Бестужевъ-Рюминъ, М. А., 68, 93, 113, 122, 128.

Бетанкуръ, 55, 66.

Бетховенъ, 161.

Бибиковъ, Александръ Ильичъ, 19, 24.

Библіотека Академіи Наукъ, Рукописное Отдѣленіе, 29, 32, 33.

«Библіотека для Чтенія», журн., 90, 218.

Библіотека Имп. Публичная, 34, 92, 123, 210.

226

Библіотека Пушкина, 34.

Библіотека С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета, 68.

Бильбасовъ, Василій Алексѣевичъ, 79.

«Биржевыя Вѣдомости», газета, 83.

Бируковъ, А. С., цензоръ, 63.

Благовѣщенская церковь, въ Оренбургѣ, 26.

Блудовъ, Дмитрій Николаевичъ, 35, 65.

Бобровъ, Павелъ Павловичъ, 188.

Бобровъ, Сергѣй Павловичъ, 183, 209.

Болгарія, 218.

Болдино, село, 54.

Больница Обуховская, 211.

Боратынскій, Евгеній Абрамовичъ, 10, 29, 30, 189.

«Борисъ Годуновъ», Пушкина, 67, 68, 121, 148, 186.

«Бородинская годовщина», стихотвореніе Пушкина, 5.

Бороздинъ, Константинъ Матвѣевичъ, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 105.

Боцяновскій, Владиміръ Ѳеофиловичъ, 55.

Браиловскій, Сергѣй Николаевичъ, 3, 91.

Бренвелье, 42.

Брюлловъ, Карлъ Павловичъ, 90.

Брюсовъ, Валерій Яковлевичъ, 83, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142.

Буало (Boileau), 147, 148, 149.

«Будрысъ и его сыновья», стихотвореніе Пушкина, 182.

Булгаринъ, Ѳаддей Венедиктовичъ, 31, 54, 55, 57, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 93, 123, 124, 217.

Бунтова, 25.

Бутеневъ, Аполлинарій Петровичъ, 214.

Бутырскій, Никита Ивановичъ, 9, 112.

Бычковъ, Иванъ Аѳанасьевичъ, 210.

Бычковъ, Ѳедоръ Аѳанасьевичъ, 212.

Бѣлый, Андрей, 132, 134, 135, 143, 157, 189, 191, 192, 195, 204.

«Бѣсы», стихотвореніе Пушкина, 141.

Бякстеръ, 55, 66.

В., 75, 76.

Вадковская, Е. Ѳ. — см. Кривцова, Е. Ѳ.

Вакхъ, 2.

Валдай, 179.

Валковскій, князь, 43, 44, 45, 48.

Варна, 64, 112.

Варшава, 32, 91, 119.

«Варшавскій Дневникъ», газета, 84.

Василевскій, С. В., 34, 35.

Венгеровъ, Семенъ Аѳанасьевичъ, 5, 6, 23, 31, 54, 55, 63, 65, 131.

Венера, 39.

Видокъ, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 123, 124.

Византія, 212, 222.

Вильна, 121.

Виноградовъ, Николай Николаевичъ, 17.

«Виноградъ», стихотвореніе Пушкина, 189, 209.

Виртембергскій, герцогъ Александръ, 109.

Віельгорскій, графъ Михаилъ Юрьевичъ, 33, 212.

Воейковъ, Александръ Ѳедоровичъ, 65, 68, 72, 76, 93, 106, 119, 123, 124, 134, 154.

«Военный Журналъ», 98.

Волга, 20.

Волковъ, подпоручикъ, 122.

Вольное Общество любителей россійской словесности, 91.

«Вольность», ода А. Н. Радищева, 174.

Вольтеръ, 1, 3, 4, 104.

Воронцова, графиня Елизавета Ксаверьевна, 213.

Воронцовъ, графъ М. С., 211.

Врангель, баронъ А. Е., 38.

«Время», журналъ, 37, 38, 45.

«Всѣ благоразумные люди предвидѣли, что дружбѣ Телеграфа съ Сыномъ Отечества....», замѣтка въ «Литературной Газетѣ», 69.

Вульфъ, А. Н., 60.

«Въ одной газетѣ, почти офиціальной, сказано было....», замѣтка Пушкина, 54.

«Въ одномъ изъ Московскихъ Журналовъ выписываютъ объявленіе объ Иліадѣ»....», замѣтка Пушкина, 50, 53.

Выборгская застава, 108.

Вѣтринскій, Ч., 36, 38.

227

Вяземскій, князь Петръ Андреевичъ, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 31, 32, 35, 51, 52, 65, 66, 68, 69, 79, 81, 86, 87, 110.

Габенихтсина, Аделаида Антоновна, 69.

Гаевскій, Викторъ Павловичъ, 51, 64, 70, 72, 98, 99, 100, 107, 112, 115, 116.

«Галатея», журн., 50, 55, 76, 77, 94, 124.

Галаховъ, Алексѣй Дмитріевичъ, 97.

Гангебловъ, А. С., 7.

Ганникель, 77.

Геннади, Григорій Николаевичъ, 97.

Георгіевская церковь, въ Оренбургѣ, 27.

Гердеръ, 89.

Гиметтъ, гора, 220.

Гинце, 121.

Гиппіусъ, В. В., 69.

«Гирлянда», журналъ, 122.

Глаголь, 81.

Глинка, Авдотья Павловна, рожденная Голенищева-Кутузова, 88, 89.

Глинка, Сергѣй Николаевичъ, 89.

Глинка, Ѳедоръ Николаевичъ, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.

Глостеръ, герцогъ, 127.

Глѣбовъ, А., 108.

Г-нъ, 105.

Гнѣдичъ, Николай Ивановичъ, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 91.

Голенищева-Кутузова, А. П. — см. Глинка, А. П.

Голенищевъ-Кутузовъ, А., 189.

Голицынъ, князь Александръ Николаевичъ, 125, 213.

«Голосъ», газета, 48.

Гомеръ, 51.

Горскій, Александръ Константиновичъ, 8.

Гофманъ, Модестъ Людвиговичъ, 60, 83, 84.

Градовскій, Ал-дръ Дмитр., 48.

Грандисонъ, 177, 178.

Графъ, 99.

Граціанъ, 117.

Гревская площадь, 75.

Греція, 99, 220.

Гречъ, Николай Ивановичъ, 34, 35, 54, 69, 93.

Грибоѣдовъ, Александръ Сергѣевичъ, 109.

Гротъ, Константинъ Яковлевичъ, 4, 93.

Гротъ, Яковъ Карловичъ, 28, 93.

Гришка, 99.

Грушенька, 44.

Густавъ, 14.

Г-ъ, 105.

Гюго, Викторъ, 114, 149.

Давыдовъ, Денисъ Васильевичъ, 64.

«Дамскій Журналъ», 94, 95.

Дашковъ, Димитрій Васильевичъ, 32, 35.

«Два слова объ исторіи Видока....», статья, 72, 73, 74, 75, 123, 124.

Делавинь, Казимиръ, 49, 61, 62, 121.

Дельвигъ, баронъ Андрей Ивановичъ, 51, 55, 60, 61 71.

Дельвигъ, баронъ Антонъ Антоновичъ, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 82, 84, 87, 88, 92, 111, 116, 121, 213, 222.

Дельпешь, г-жа, 76.

«Демонъ», поэма Лермонтова, 153.

Демосѳенъ, 103.

«Денница», альманахъ, 96.

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, 9, 65, 67, 68.

Державинъ, Гавріилъ Романовичъ, 86.

Де-Роберти, П. М., 88.

Дерптъ, 8, 32.

Дибичъ-Забалканскій, графъ И. И., 99.

Димитрій Самозванецъ, 114, 121.

Дирина, А. С., 8.

Діана, 163, 171.

Дмитріевъ, Иванъ Ивановичъ, 28, 29, 30, 31, 32.

«Домикъ въ Коломнѣ», поэма Пушкина, 148.

Достоевская, Анна Григорьевна, 37, 38.

Достоевскій, Ѳедоръ Михайловичъ, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

«Евгеній Онѣгинъ», романъ Пушкина, 5, 69, 96, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155,

228

156, 157, 158, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177.

Европа, 103, 120.

«Египетскія ночи» Пушкина, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48.

Егоркинъ, Андрей Ивановичъ, 67, 98, 124, 130.

Екатерина II, 26.

Ермоловъ, Алексѣй Петровичъ, 85.

Ефремовъ, Петръ Александровичъ, 29.

«Живописецъ», журн., 96.

Жизневскій, А. К., 84, 90.

«Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный... (Романсъ)», стихотвореніе Пушкина, 195.

Жихаревъ, Степанъ Петровичъ, 35.

Жуковскій, Василій Андреевичъ, 32, 33, 35, 51, 62, 79, 86, 87, 211, 212, 222.

«Журналъ иностранной словесности и изящныхъ художествъ», 122.

«Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія», 189, 195.

«Journal d’Odessa», 220.

Завѣтный, Аристархъ (Ар. Зав.), 113.

Загорѣцкій, 109.

Загоскинъ, Михаилъ Николаевичъ, 35.

Зайцевскій, Е. П., 64.

Закревская, графиня Агриппина Ѳедотовна, 5.

Замковъ, Николай Кузьмичъ, 49, 60, 62, 77, 84, 97, 111, 116, 121, 124.

Заонѣгъ, 92.

Звѣревъ, С. С., 35.

«Зимній вечеръ», стихотвореніе Пушкина, 141.

Ивановъ, Н. Г., 26.

Иванъ Петровичъ, 45.

«Извѣстія Отдѣленія Русскаго языка и словесности Академіи Наукъ», 23.

«Издревле сладостный союзъ...» (Къ Языкову), стихотвореніе Пушкина, 8.

«Изо всѣхъ нашихъ Поэтовъ, Ѳ. Н. Глинка...», рецензія Пушкина, 86.

Израиль, 100.

«Иліада» въ переводѣ Н. И. Гнѣдича, 50, 51, 52, 53.

Инжа-су, 6.

Иноземцевъ, Павелъ, 116.

Институтъ благородныхъ дѣвицъ, Одесскій, 221.

Ипполитъ, 45.

Историко-Литературный Кружокъ имени Пушкина при Петроградскомъ Университетѣ, 36.

«Историческій Вѣстникъ», журналъ, 74, 212.

«Историческія замѣчанія» Пушкина, 23.

«Исторія Пугачевскаго бунта» Пушкина, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Іерусалимъ, 50.

Св. Іоанна Предтечи церковь, въ Оренбургѣ, 27.

Іоаннъ, 107.

«Journal de St.-Pétersbourg», 60.

«Journal de St.-Pétersbourg politique и littéraire», 115.

Кавказъ, 6, 7.

Казанова, 77.

Казань, 116, 122, 130.

Казарскій, А. И. — см. Козарскій, А. И.

Каллашъ, Владиміръ Владиміровичъ, 80, 90.

Каменный Островъ, 53, 54.

Каменскій, Н. М., 85.

Кантемиръ, князь Антіохъ Дмитріевичъ, 147.

Карамазовы, 43, 44.

Карамзина, Екатерина Андреевва, 33.

Карамзина, Софія Николаевна, 28, 30, 31, 32, 33.

Карамзины, 28, 29, 33.

Карамзинъ, Николай Михайловичъ, 19, 28, 29, 30, 32, 65, 79, 84, 85, 97.

Карбоньеръ, 124.

«Карелія», поэма Ѳ. Н. Глинки, 82, 83, 84, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97.

Карелія, 91, 96.

Карлово, имѣніе Ѳ. В. Булгарина, 53, 54.

229

«Карманная книжка для любителей русской старины и словесности» В. Н. Олина, 90, 93, 95, 112.

Картушъ, 77.

Катенинъ, Павелъ Александровичъ, 111.

Катковъ, Михаилъ Никифоровичъ, 37.

Катонъ, 113.

Кипренскій, Орестъ Адамовичъ, 83.

Киприда, 46.

Кирѣевскій, Иванъ Васильевичъ, 54, 68.

Китай, 106.

Кишиневъ, 189.

Кіевъ, 90.

Клеопатра, 38, 39, 42, 43, 44, 46.

Клубъ Англійскій, 215.

Княжнинъ, Яковъ Борисовичъ, 108.

Кобеко, Дмитрій Ѳомичъ 55, 61.

Ковалевскій, 130.

«Когда средь оргій жизни шумной....» (Къ Ѳ. Н. Глинкѣ), стихотвореніе Пушкина, 80.

«Когда твои младыя лѣта....» (Къ А. П. Кернъ), стихотвореніе Пушкина, 4.

Козарскій (Казарскій), А. И., 64.

Козловъ, Иванъ Ивановичъ, 86.

«Колокольчикъ», газета, 116, 123.

Коломна, 148.

Комаровичъ, Василій Леонидовичъ, 48.

Комитетъ Главный Цензурный, 114.

Комитетъ С.-Петербургскій Цензурный, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 109, 112, 113, 114, 115, 117, 119.

Комитетъ цензуры иностранной, 111.

Комовскій, Василій Дмитріевичъ, 53, 56, 73, 74.

Константинополь, 210, 211, 222.

«Король Лиръ», трагедія Шекспира, 127.

Коршъ, Ѳедоръ Евгеньевичъ, 140.

Кофендерферъ, домовл. 214.

Коханеевъ, М. Ѳ., 35.

Кошелевъ, Александръ Ивановичъ, 61, 62.

Краевскій, Андрей Александровичъ, 119, 120, 211.

Кривцова, Е. Ѳ., рожденная Вадковская, 32.

Кривцовъ, Николай Ивановичъ, 31, 32.

Критиковская, Эмилія Венедиктовна, 69.

Критонъ, 46.

Крупина, Мавра Ивановна, 69.

Крыловъ, А. Л., 52, 58, 59, 73.

Крыловъ, Иванъ Андреевичъ, 35, 86, 108, 113.

Кутейкинъ, 81.

«Къ богатству странное влеченье....», стихотвореніе, 103.

«Къ кн. Ю.» [супову], стихотвореніе Пушкина, 98.

«Къ портрету***», стихотвореніе, 102.

«Къ Ѳ. Н. Глинкѣ», посланіе Пушкина, 80.

«Courrier des Théâtres», 76, 123.

Лаваль, графиня А. Г., 35.

Лавра Александро-Невская, 211.

Лангеръ, В. П., 119.

Ланская-Вилламова, 110.

Ланской, С. С. 212.

Ларобине (Ла Робине), 104, 105.

Лафонтенъ, 108.

Лемке, Михаилъ Константиновичъ, 52.

Ленскій, 177.

Лермонтовъ, Михаилъ Юрьевичъ, 136, 142, 143, 153, 154, 156, 157, 168.

Лернеръ, Николай Осиповичъ, 8, 17, 32, 69, 72, 78, 83.

Летелье, 127.

L. Cane (Эльканъ), 108, 109.

«Le Mercure de S.-Pétersbourg», журналъ, 115.

Ливенъ, княгиня, рожденная графиня Бенкендорфъ, 60.

Ливенъ, князь Карлъ Андреевичъ, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 73, 74, 105.

Лисовскій, Николай Михайловичъ, 93.

«Литературная Газета», 4, 5, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 77, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 110, 111, 116, 119, 120, 121, 124.

«Литературный Вѣстникъ», журналъ, 85, 87, 93, 95.

«Литературныя прибавленія къ Русскому Инвалиду», 72, 73, 119, 123, 128, 210.

Лицей Ришельевскій, 221.

230

Лицей Царскосельскій, 4, 55, 61, 67, 73, 78.

Лицейскія стихотворенія, Пушкина, 1.

Лобановъ, Михаилъ Евстафьевичъ, 34, 35.

Ломоносовъ, Михаилъ Васильевичъ, 86, 135, 136, 137, 144, 145, 146, 147, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 185.

Лопухины, 112.

Лукьяновъ, Сергѣй Михайловичъ, 189, 195.

Львовъ, Д. С., 35.

Лѣсная, Матрена Алексѣевна, 68, 69.

Лѣтопись Рычкова, 26, 27.

Людмила Ивановна, 69.

Людовикъ, дофинъ, 126, 127.

Людовикъ XIV, 126.

Людовикъ XV, 128.

Людовикъ, XVI, 125, 126.

Магарскій, Соломонъ Додаевъ, 115.

«Magazin belehrender» etc., журналъ, 122.

Мадонна, 43, 48.

Мазарини, кардиналъ, 128.

Майковъ, Леонидъ Николаевичъ, 25.

Майя, 204.

Максимовичъ, Михаилъ Александровичъ, 96.

Малая Азія, 6.

Малекъ-Адель, 14.

Мандринъ, 77.

Маржеретъ, капитанъ, 114.

Марксъ, Адольфъ Федоровичъ, 38, 44, 45.

де Маркъ, Пьеръ, 127.

Мартыновъ, С. М., 35.

Маццини, 21.

Маѳусаилъ, 90.

Мерзляковъ, Алексѣй Ѳедоровичъ, 86.

«Меркурій», бригъ, 64.

Murray, книгопродавецъ, 220.

Мещерская, княгиня Екатерина Николаевна, рожд. Карамзина, 28, 29, 30, 31.

Мещерскій, князь Петръ Ивановичъ, 31.

Мещерское, село, 10.

Милорадовичъ, графъ М. А., 79, 82, 124.

Министерство Иностранныхъ Дѣлъ, 64, 213.

Министерство Народнаго Просвѣщенія, 52, 56, 57, 58, 64, 65, 67, 73, 105, 120, 189, 195.

Министръ Народнаго Просвѣщенія, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 73, 74, 104, 105, 111, 115, 116, 121, 128, 130.

Министерство Путей Сообщенія, 109.

Мирабо, маркизъ, 21, 125.

Мицкевичъ, Адамъ, 100.

Модзалевскій, Борисъ Львовичъ, 34, 94, 114.

Мордвиновъ, графъ Н. С., 79.

«Море», стих. В. А. Жуковскаго, 51.

Морозовъ, Петръ Осиповичъ, 65.

Москва, 7, 32, 39, 52, 66, 71, 76, 80, 86, 87, 89, 90, 97, 111, 168, 189, 208, 209, 212.

«Московскій Вѣстникъ», 94, 95, 222.

Московскій Историческій Музей, 37.

«Московскій Наблюдатель», журналъ, 217, 218.

«Московскій Телеграфъ», 35, 54, 55, 57, 58, 77, 94, 95, 100, 101.

«Московскія Вѣдомости», газета, 52.

Мошковъ переулокъ въ Пб. 212, 222.

«Моя родословная», стихотвореніе Пушкина, 54.

Музей памяти Ѳ. М. Достоевскаго, 37.

«Мѣдный Всадникъ», поэма Пушкина, 177, 179, 181.

N., герцогъ, 109, 110, 112.

N., департаментъ, 118.

N., журналистъ, 109, 110.

N. N., 93.

Надеждинъ, Николай Ивановичъ, 95.

Наумова, Анна, 122.

«Нашъ другъ Ѳита...», стихотвореніе Пушкина, 81.

Нащокинъ, Павелъ Воиновичъ, 88.

Неаполь, 64.

Невскій монастырь, 34.

«Незабудка», альманахъ, 102.

«Неизвѣстному сановнику», письмо Пушкина, 63, 71.

231

Некрасовъ, К. Ф., 17.

Некрасовъ, Николай Алексѣевичъ, 189.

Непейцынъ, 92.

«Не пой, красавица», стихотвореніе Пушкина, 189.

Неронъ, 46.

«Неслыханное диво», комедія Судовщикова, 112.

«Не то бѣда, что ты полякъ...», эпиграмма Пушкина, 74.

Нижне-Озерная, крѣп., 25.

Никитенко, Александръ Васильевичъ, 65, 66.

Никитинъ, А. А., 91, 92.

Николай I, имп., 49, 52, 56, 61, 74, 82, 129, 130.

Никоновъ, 116, 123.

Новосильцовъ, Николай Николаевичъ 66.

«Новости литературы», 3.

«Новыя выходки противу такъ называемой...», замѣтка Пушкина, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 116.

Норовъ, Абрамъ Сергѣевичъ, 85, 212.

Нумаровъ, И. О., 26.

Ньютонъ, 128.

«Нѣсколько мыслей объ отцѣ Людовика XVI», статья, 125, 126, 127.

«Обозрѣніе лучшихъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ повременныхъ изданій въ отношеніи къ наукамъ, изящнымъ искусствамъ и промышленности», журналъ, 124, 125.

Общество Любителей древней письменности, 84, 85, 91, 93.

Одесса, 211, 212.

«Одесскій Вѣстникъ», журналъ, 221.

Одоевская, княгиня Ольга Степановна, рожд. Ланская, 214, 215, 220, 222.

Одоевскій, князь Владиміръ Ѳедоровичъ, 210—222.

Оды М. В. Ломоносова, 135, 144, 153, 157.

О, дѣва-роза...», стихотвореніе Пушкина, 208.

«О Запискахъ Видока», замѣтка Пушкина, 71, 77, 124.

Оленина, А. Д., 35.

Оленина, Е. М., 35.

Оленинъ, А. А., 34, 35.

Оленинъ, А. Н., 34, 35.

Оленинъ, П. А., 34, 35.

Олинъ, Валеріанъ Николаевичъ, 82, 90, 93, 94, 95, 112, 116, 123.

Олонецкій край, 82, 91.

Ольдекопъ, переводчикъ, 124.

Онѣгинъ, 36, 159, 177.

«Органъ (Изъ Гердера)», стихотвореніе А. П. Глинки (Голенищевой-Кутузовой), 89.

Оренбургъ, 26, 27.

«Освобожденный Іерусалимъ» въ переводѣ С. Е. Раича, 50.

«Остафьевскій Архивъ», 65, 66, 61.

«Отечественныя Записки», журналъ, 94, 111, 112, 113, 213.

«Отчего издателя «Литературной Газеты» и его сотрудниковъ называютъ аристократами?», замѣтка Пушкина, 55.

Павлова, Каролина Карловна, 134.

Павловъ, Николай Филипповичъ, 218.

Пансіонъ Московскій Университетскій Благородный, 210, 222.

Парижъ, 6, 105, 109, 119, 127, 220.

Парки, 104,

Паскевичъ-Эриванскій, графъ Иванъ Ѳедоровичъ, 6, 7.

Пекарскій, Петръ Петровичъ, 29.

Пергамъ, 157, 164.

Переписка А. С. Пушкина, академическое изданіе, 31, 51, 52, 63, 80, 81, 83, 85, 87.

Переселенковъ, Степанъ Александровичъ, 72.

«Петербугскій Вѣстникъ», журналъ, 120, 125.

«Петріада», 177.

Петроградъ, 60, 93.

Петрозаводскъ, 82, 85, 91.

Петропавловская крѣпость, 211.

«Пиковая Дама», повѣсть Пушкина, 155, 156, 167.

«Пиръ Клеопатры», стих. Пушкина, 38.

Письмо А. С. Пушкина къ «неизвѣстному сановнику», 63, 71.

232

Платовъ, Ѳ. Ѳ., 203.

Плетневъ, Петръ Александровичъ, 31, 35, 50, 79, 83, 88, 93, 151, 210, 211, 212, 213, 220.

Погодинъ, Михаилъ Петровичъ, 21, 55, 84, 95.

«Подарокъ бѣднымъ», альманахъ, 217.

Подолинскій, Андрей Ивановичъ, 60, 70.

Подолія, 69.

«Подснѣжникъ», альманахъ, 88, 90, 100.

Полевой, Николай Алексѣевичъ, 23, 55, 57, 68, 95, 96.

Поликарпъ Пантелѣевичъ, 118, 119.

Полоцкъ, 71.

Полтава, 34.

«Полтава», поэма Пушкина, 29, 31, 206.

Польское Царство, 129.

Пономаревъ, Степанъ Ивановичъ, 69.

«Портретъ» (А. Ѳ. Закревской), стихотвореніе Пушкина, 5.

Посланіе къ А. С. Пушкину, Ѳ. Н. Глинки, 80.

«Посланіе къ В. Л. Пушкину» Пушкина, 78.

Потебня, А. А., 207.

«Предразсудки и просвѣщеніе», 102.

«Предчувствіе», стихотвореніе Пушкина, 141.

«Предъ испанкой благородной...», стихотвореніе Пушкина, 141.

Прейсишъ-Эйлау, 85.

Провансъ, 125.

Пугачевъ, Емельянъ, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27.

«Путешествіе въ Арзрумъ», Пушкина, 6.

«Путешествіе Онѣгина», Пушкина, 151.

Пушкинская тетрадь, Румянцовскаго Музея, 26.

Пушкинскій Домъ при Академіи Наукъ, 29, 53.

«Пушкинскій Лицей», К. Я. Грота, 4.

Пушкинскій Музей Александровскаго Лицея, 67, 73.

Пушкинъ, Александръ Сергѣевичъ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 116, 121, 123, 124, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 148, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 204, 206, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 222.

Пушкинъ, Василій Львовичъ, 78.

«Пушкинъ въ печати», Н. Синявскаго и М. Цявловскаго, 31.

«Пушкинъ въ южной Россіи», П. И. Бартенева, 189.

«Пушкинъ и его современники», сборникъ 17, 60, 67, 69, 78, 83, 86, 87, 88, 90, 121.

Пушкинъ, Левъ Сергѣевичъ, 80, 81, 83, 87.

«Пѣсни западныхъ славянъ», Пушкина, 183.

«Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ» Пушкина, 6.

Радищевъ, Александръ Николаевичъ, 174.

Раевскій, Николай Николаевичъ, 7.

«Разговоръ А. и Б.», Пушкина, 23.

«Разговоръ», замѣтка Пушкина, 55.

«Разговоръ съ Испанцемъ», Пушкина, 23.

Разинъ, Стенька, 21.

Раичъ, Семенъ Егоровичъ, 50, 76, 77, 94.

«Раутъ», сборникъ, 90.

Ревель, 32, 115.

Ржига, В. Ѳ., 23.

Ризничъ, Амалія, 5.

Римъ, 54, 117, 126.

Робеспьеръ, 128.

Рогальскій, 111.

Розановъ, И. Н., 84, 90.

Розенъ, баронъ, 125.

Романова, Марѳа Іоанновна, 93, 96.

Романовичъ, Василій Ивановичъ, 94.

Роскоэ, Вильямъ, авт., 215.

Россети, Александра Осиповна — см. Смирнова, А. О.

Россія, 6, 23, 42, 54, 58, 66, 77, 79, 85, 99, 103, 114, 189.

233

Румянцовскій Музей, 26, 63.

«Русланъ и Людмила», поэма Пушкина, 80, 136, 164, 181.

«Русская Старина», журналъ, 6, 8, 49, 52, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 66, 74, 84, 87, 111, 121, 210, 213, 214, 220.

«Русскій Архивъ», журналъ, 5, 25, 78, 95.

«Русскій Библіофилъ», журналъ, 94.

«Русскій Вѣстникъ», журналъ, 37, 38, 39, 84.

«Русскій Инвалидъ», газета, 72, 73, 93, 119, 123, 128.

«Русскій Сборникъ», 222.

Руссо, 104.

Р-чь, В., 94.

Рылѣевъ, Кондратій Ѳедоровичъ, 79.

Рычковъ, Петръ Ивановичъ, 26, 27.

«Рѣчь», газета, 17.

Саганъ-Лу, высоты, 6, 7.

де Садъ, маркизъ, 40, 41, 42.

Саитовъ, Владиміръ Ивановичъ, 65, 66.

Сакмара, рѣка, 27.

Сакмарскій городокъ, 27.

Сакулинъ, Павелъ Никитичъ, 215—216.

Самара, 27.

Самсонъ, 77.

«С.-Петербургскій Курьеръ», газета, 116.

С.-Петербургскій Учебный Округъ, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 105.

«С.-Петербургскія Вѣдомости», газета, 130.

С.-Петербургъ, 3, 4, 7, 9, 30, 32, 33, 34, 50, 52, 55, 61, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 78, 79, 82, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 102, 105, 109, 115, 117, 211, 212, 216, 217, 220, 221.

Сансонъ (Sanson), 77.

Саратовская губернія, 10.

Сбогаръ, 173.

«Сборникъ Отдѣленія Русскаго языка и словесности Академіи Наукъ», 69.

Свидригайловъ, 43, 45, 48.

Свиньинъ, Павелъ Петровичъ, 94, 99.

«Свѣтскій балъ», комедія, 99.

«Свѣтъ», газета, 25.

Святополкъ, 129.

Сеитова Татарская слобода, 27.

Семеновъ, Василій Николаевичъ, 57, 120, 121, 122.

Сенковскій, Осипъ Ивановичъ, 101, 128, 210, 217.

Сербиновичъ, Константинъ Степановичъ, 57, 63, 65, 68, 70, 71, 101, 105, 106, 113, 114.

Симбирскъ, 116.

Синявскій, Н., 31.

«Сиріусъ», 109.

Сіонъ, 100.

Скабичевскій, А. М., 73.

«Скажи, Парнасскій мой отецъ...» (Посланіе къ В. Л. Пушкину), стихотвореніе Пушкина, 78.

«Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ», Пушкина, 183.

«Сказка о царѣ Салтанѣ», Пушкина, 141.

Скоттъ, Вальтеръ, 91.

Скупаловъ, Якубъ, 101.

«Скупой Рыцарь», Пушкина, 6, 36.

Славскій, 108.

«Славянинъ», журналъ, 65, 72, 76, 98, 100, 104, 105, 123.

Слёнинъ, Иванъ Васильевичъ, 72.

Случевскій, К. К., 38.

Смирдинъ, Александръ Филипповичъ, 220—221.

Смирнова, Александра Осиповна, рожд. Россети, 32.

Смитъ, Адамъ, 99.

Соболевскій, Сергѣй Александровичъ, 212.

Соборъ Казанскій въ Пб., 214.

«Собраніе насѣкомыхъ», эпиграмма Пушкина, 81, 88, 100.

«Современникъ», журналъ, 6, 8, 51, 89, 213.

Соколовъ, Дмитрій Николаевичъ, 19, 20, 27.

Соколовъ, профессоръ, 106.

Сократовъ, 99.

Соллогубъ, графъ Владиміръ Александровичъ, 212.

Сомовъ, Орестъ Михайловичъ, 52, 62, 64, 68, 87, 88, 91, 92, 96, 213.

234

«Состояніе Россійской державы въ началѣ XVII вѣка», сочиненіе Маржерета, 114.

Сочиненія А. С. Пушкина, академическое изданіе, 31.

Сочиненія А. С. Пушкина, изданіе подъ редакціей С. А. Венгерова, 5, 6, 23, 54, 55, 63, 65, 131, 133.

Сперанскій, гр. М. М., 35.

«Сплетница», разсказъ, 68, 69, 70, 71.

Ставрогинъ, 43, 45, 48.

Сталь (de Staël), m-me, 23.

Стамбулъ, 220.

«Стансы. (Изъ Вольтера)», стихотвореніе Пушкина, 1, 2, 3, 4.

«Старина и Новизна», сборн., 30.

Стасовъ, Владиміръ Васильевичъ, 49, 52, 55, 56, 74.

Стендаль, 11.

Степная деревня (псевдонимъ), 119.

«Стихотворенія Александра Пушкина», изд. 1832 г., 4.

Страховъ, Николай Николаевичъ, 37, 38.

Струйскій, Д. Ю., 102.

Судовщиковъ, 112.

Сухомлиновъ, Мих. Ив., 72, 73, 74.

Сухонинъ, Сергѣй Сергѣевичъ, 67.

«Счастіе», статья, 125, 127, 128.

«Съ нѣкоторыхъ поръ Журналисты наши...», замѣтка Пушкина, 55, 61.

«Сынъ Отечества», газета, 50, 60, 69, 74, 80, 217.

Сѣверная Пальмира, 41, 221.

«Сѣверная Пчела», газета, 31, 53, 55, 57, 60, 71, 93, 123, 124, 129, 217.

«Сѣверные Цвѣты», альманахъ, 51, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 96, 122, 213.

«Сѣверный Архивъ», журн., 74, 217.

«Сѣверный Меркурій», газета, 68, 70, 71, 93, 100, 107, 108, 109, 112, 114, 117, 120, 128.

Тамамшевъ, А. А., 222.

Татьяна (Ларина), 36.

Тверь, 84, 85, 87, 89, 90.

«Телеграфъ», 69.

«Телескопъ», журналъ, 217, 220.

Тепляковъ, Алексѣй Григорьевичъ, 213, 215.

Тепляковъ, Викторъ Григорьевичъ, 64, 210—222.

Типографія Департамента Народнаго Просвѣщенія, 67, 68.

Титовъ, Владиміръ Павловичъ, 222.

Тифлисская гимназія, 115.

Толстой, графъ Ѳ. П., 34.

Томашевскій, Борисъ Викторовичъ, 143, 187, 188.

Тредьяковскій, Василій Кирилловичъ, 145, 146, 147.

Тренкъ, баронъ, 77.

Третье Отдѣленіе, 55, 61, 62, 67, 102.

Трилунный (Струйскій, Д. Ю.), 102.

Тріумфальныя ворота, 108.

Тройницкій, Александръ Григорьевичъ, 221, 222.

Туманскій, Василій Ивановичъ, 2, 3, 4.

Тургеневъ, Александръ Ивановичъ, 65, 66, 79.

Турція, 6, 126.

Тушина, Лиза, 45.

«Tygodnik», газета, 128.

Тютчевъ, Ѳ. И., 206.

«У всякаго барона своя фантазія», статья, 125.

Университетъ С.-Петербургскій, 36, 56, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 98.

Управленіе Цензуры Главное, 51, 52, 53, 58, 60, 72, 73, 74, 75, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 120.

Урга, 130.

Усовъ, 106.

Уставъ о цензурѣ, 52, 57, 70, 72, 73, 74, 99, 100, 105, 106.

Уфа, 25.

Ушаковъ, Николай Ивановичъ, 6, 7.

Фагэ, Эмиль, 17.

Фанъ-деръ-Флитъ, П. Э., 87.

Фаустъ, 104.

Фигляринъ (Видокъ-), 74.

«Философія экзекутора», статья, 117, 118, 119.

Философовъ, Дмитрій Владиміровичъ, 179.

Фирренъ, пасторъ, 116.

235

Флавій, 46.

Фонтонъ, Феликсъ (Fonton, Félix), 6, 7.

Фонъ-Визинъ, 19.

Фортуна, 104.

Франція, 60, 106, 115, 128, 149.

Фроманъ, 73, 75, 123.

«Хвастунъ», комедія Княжнина, 108.

Хваткинъ, князь, 99.

Хвостовъ, графъ Димитрій Ивановичъ, 35.

Хомяковъ, Алексѣй Степановичъ, 130.

Христосъ, 36.

Царское Село, 33.

«Царское Село», альманахъ, 125.

Цвѣточная площадь въ Пб., 214.

«Цензоръ» («Ценсоръ»), басня князя П. А. Вяземскаго, 65, 104, 105, 106.

Цшокке, 117, 120, 125, 126, 127.

Цявловскій, Мстиславъ Александровичъ, 31.

Чайльдъ Гарольдъ, 13.

Чацкій, 109.

Чванская, княгиня, 108.

«Человѣкъ со вкусомъ», статья, 109.

Чернорѣченская крѣпость, 27.

Чешихинъ, В. Е., 38.

Шаликовъ, князь Петръ Ивановичъ, 95, 101.

de Charrière, m-me, 10.

du Chatelet, m-me, 1.

Шатобріанъ, 168.

Шевыревъ, Степанъ Петровичъ, 54, 95.

Шекспиръ, 127.

Шимкевичъ, К., 35.

Шишковъ, Александръ Семеновичъ, 117.

Шляпкинъ, Илья Александровичъ, 87, 98, 105, 130, 210.

Шотландія, 91.

Штейнъ, Владиміръ, 66.

Щастный, Василій Николаевичъ, 88, 122.

Щебальскій, Петръ Карловичъ, 84.

Щегловъ, 124.

Щегловъ, Николай, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 102, 106, 110.

Щербатовъ, князь, домовл., 214.

Эдлингъ, графъ, 213.

Эдлингъ, графиня Роксандра Скарлатовна, 217.

Эйнерлингъ, изд., 115.

Элеонора, 12, 14, 15.

Эльканъ, А. Л., 109.

Энгельгардтъ, 111.

Эротъ, 2.

«Эхо», журналъ, 122.

Юрьевъ, 124.

Юстиніанъ, 117.

Юсуповъ, князь Николай Борисовичъ, 98.

Языковъ, 134.

Языковъ, Дмитрій Ивановичъ, 35.

Языковъ, Николай Михайловичъ, 8, 134.

Яикъ, крѣпость, 26.

Яицкіе казаки, 19, 24, 26.

Якушкинъ, Вячеславъ Евгеньевичъ, 63, 64.

Ѳ., 108.

Ѳита, 81.

Ѳирсовъ, Николай Николаевичъ, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Ѳракійскія Элегіи» В. Г. Теплякова, 210, 213, 216, 218, 219.

————