166

Кн. П. А. Вяземскй1).

Поминки.

(по гр. Віельгорскомъ).

..............
Онъ старостою былъ, душой и запѣваломъ
Бесѣдъ аттическихъ и дружескихъ трапезъ,
Съ Жуковскимъ чокался онъ пѣнистымъ бокаломъ,
И съ Пушкинымъ въ карманъ онъ за словомъ не лѣзъ.
....................

1877.

Сноски

Сноски к стр. 166

1) Собр. соч., XII, 537.