153

Кн. П. А. Вяземскій1).

Когда Карамзина не стало,
Надолго умеръ Карамзинъ;
Наслѣдниковъ нашлось не мало,
Но изъ законныхъ — ни одинъ.
И грустно на его могилѣ
Его перо, его вѣнокъ
Лежатъ, наслѣдьемъ не по силѣ
Потомкамъ, пишущимъ на срокъ.
Не стало Пушкина; перуномъ
Разбитый, лавръ его завялъ —
И не разсцвѣлъ въ побѣгѣ юномъ;
Изъ пепла фениксъ не возсталъ.
..............

1862.

Сноски

Сноски к стр. 153

1) Соч., XI, 440.