144

А. Бѣшенцевъ1).

Посвященіе.

Кому мнѣ посвятить мои стихотворенья?
            Друзьямъ? — Друзей у меня нѣтъ.
Кого жъ займутъ чужія впечатлѣнья?!
            Себялюбивъ нашъ модный свѣтъ.
Но, можетъ быть, вдали столицъ и спекуляцій,
            Еще найдется уголокъ,
Гдѣ царствуютъ и Пушкинъ, и Горацій,
            И сѣнь дубравъ, и камелекъ.
...................

Сноски

Сноски к стр. 144

1) Сочиненія въ прозѣ и стихахъ, М., 1858, стр. 85.