Woroszylski W. Życie Majakowskiego. — Wydanie 2, poprawione. — Warszawa: Czytelnik, 1984. — 724 s.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/default.asp?/feb/mayakovsky/critics/-mcr0077.html