Mathauser Z. Umění poezie: Vladimír Majakovskij a jeho doba. — Praha: Československý spisovatel, 1964. — 307 s.
Электронная публикация: ФЭБ
Адрес ресурса: http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/default.asp?/feb/mayakovsky/critics/-mcr0037.html