424

ТУ́ЗИК, -а, м. Разг. То же, что туз2. [Штубе:] Тузик залило, еле догреб. Да еще о борт колотило. Лавренев, Разлом.