266

СТИ́ЛКА, -и, ж. Спец. Действие по глаг. стлать (в 3 и 4 знач.). Стилка пряжи на траве. Стилка торфа. Стилка полов.