130

СЛАВЯНОВЕ́Д, -а, м. Специалист по славяноведению.