128

́ (Bilderdijk), (7.IX.1756, , 18.XII.1831, ) . , , . . - (178082). , . . . . . -. -. , . ( De ziekte der geleerden, 1807; De kunst der poëzy, 1809; De geestenwareld, 1811), . . . . -

129

(Mengelpoezij, . 12, 1799), (Poëzij, . 14, 180307), (Nieuwe mengelingen, . 12, 1806), (Winterbloemen, . 12, 1811), (Hollands verlossing, . 12, 181314), (Wit en rood, . 12, 1818), (Krekelzangen, . 13, 182223) . (Geschiedenis des vaderlands, . 113, . 183253).

.: Dichtwerken, dl 115, Haarlem, 185659.

.: Kollewijn R. A., Bilderdijk. Zijn leven en zijn werken, dl 12, Amst., 1898; Smit J., De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en Marsman, Amst., 1957; Jong M. J. G. en Zaal W., Bilderdijk W., Een overzicht van zijn leven en een keuze uit zijn werken, Kampen, 1960.

. . .