904

СКРИ́ПКА, Михась (Михаил) Александрович [р. 13(26).XI.1907, дер. Местин Игуменского у., ныне Березинского р-на Минской обл.] — белорус. сов. писатель. Род. в крест. семье. С 1930 — педагог. Печатается с 1924. В сатирич. стихах, рассказах, комедиях С. высмеивает и осуждает пережитки прошлого, бюрократизм, пьянство, криводушие, невежество и т. п.

Соч.: Сатыра і гумар, Мінск, 1958; Мая хата не з краю, Мінск, 1959; Пад корань, Мінск, 1962; Усяк бывае, Мінск, 1963; Дзіва ў рэшаце, Мінск, 1963; Сцеражыцеся цемрашалаў!, Мінск, 1964; Сатырычны калаўрот, Мінск, 1967; в рус. пер. — Врач-гадалка, «Худож. самодеятельность», 1960, № 5; Черт помог. Комедия, М., 1963.

Лит.: Паўлюкоўскі І., Вокнамі да сонца, «Маладосць», 1960, № 3; Курбека І., Чым хата багата, «Літаратура і мастацтва», 1960, 3 чэрвеня; Юрчанка Г., І ад гумару часам сумна, там же, 1964, 17 студзеня; Пісьменнікі Савецкай Беларусі. Кароткі біябібліяграфічны даведнік, Мінск, 1970.

Ф. И. Кулешов.