84

АДЖЕМЯ́Н (Ачемян), Мкртич (1883, Константинополь, — 1917) — арм. поэт, драматург и театр. деятель. Учился в Венеции в арм. училище Мурад-Рафаэлян. Вступил на лит. поприще в нач. 70-х гг. Приобрели популярность стихи А., изображающие тяжелую жизнь трудящихся армян в большом городе («Приезжие странники» и др.). Стихи А. собраны в сб. «Улыбки и слезы» («Жпит ев артасук», 1871), «Трепещущие рифмы» («Тртрун хангер», 1908), «Весенние ветры» («Гарнан овер», 1892) и др.

Переводил соч. Ф. Шиллера, Ж. Лафонтена, П. Беранже и др. на арм. яз.

Соч.: Աճեմյան Տ., Վահագն, Դյուցազնավեպ, Կ. Պոլիս, 1871. Լույս և ստվերք. Քերթվածք, Կ. Պոլիս, 1887։

Лит.: Պետրոսյան Հ., Հայ գրականության բիբլիոգրաֆիա, Երևան, 1953։