146

Фотография

С. А. Есенин, А. Б. Мариенгоф. 1919, лето. Москва.