646

821.

На горѣ-то калина,
Подъ горою малина.
Тутъ дѣвица гуляла,
Калинушку ломала,
Во пучечки вязала,

647

По дорожкѣ бросала.
Тутъ и ѣхалъ казачекъ....
«Казаченька, казачекъ,
Куда ѣдешь? на скачекъ?
Возьми меня съ собою!
А я тебѣ услужу:
Коней пару напою,
Овса, сѣна заложу,
За ворота провожу,
Во слѣдъ тебѣ погляжу!

Казанская губернія, Чебоксарскій уѣздъ. Магницкій, стр. 119 («плясовая»). Послѣ каждаго стиха припѣвъ: Раздушенька, съ повтореніемъ послѣдняго слова стиха.