597

749.

У меня Варенька хороша,
Васильевна пригожа.
Куплю своей Варенькѣ
Я башмачки аленьки,
Левантину на капотъ
Съ хорошимъ уборомъ,
Банку розовой помады,
Въ аглицкомъ платочкѣ.

Вологодская губернія. Студитскій, стр. 74 («парная»). Послѣ каждаго двустишія, кромѣ послѣдняго, припѣвъ: Вотъ лей-лели-лели, съ повтореніемъ втораго стиха.