575

725.

Ахъ, очи, вы, очи!
Не скучно ль вамъ, очи,
Сидѣть до полночи?
Для милаго друга —
До бѣлаго свѣта?
На свѣтъ я взираю,
Сердцемъ обмираю.
Пропали утѣхи,
Съ кѣмъ я веселилась;
Я съ кѣмъ веселилась,
Того я лишилась;
Я съ кѣмъ забавлялась,
Того миновалась;
Съ кѣмъ ночки сидѣла,
Того ужъ не стало....

Пришла ко мнѣ радость,
Пришла дорогая,
Пришла ко дворечку,
Брякнула колечкомъ;
Я выду, встрѣчаю,
За ручку примаю.
Повелъ во свѣтлицу

576

Красную дѣвицу;
Поднесъ водки чару,
И самъ съ нею выпилъ.
Захотѣлось ему
Потѣшиться съ нею;
Повелъ въ особливу,
Посадилъ на кроватку,
Самъ сталъ цѣловати,
Къ сердцу прижимати.
Теперь, моя радость,
Пришла устамъ сладость!
Пойдемъ, моя радость,
Въ поле погуляти,
Въ поле погуляти,
Вѣнки совивати,
Себя украшати....

Молодчикъ съ молодкою 1790 года, стр. 34.