39

50.

Мнѣ сказали: милый пьетъ винцо,
Часто ходитъ на мое крыльцо.
Мнѣ сказали про милаго,
Что худой да маленькій.
Посмотрѣла я въ окошко:
Какъ цвѣточекъ аленькій.

Вологодская губернія. Вологодскій Сборникъ, томъ IV, стр. 384.