450

536.

Какъ подъ бѣлою подъ березою
Мужъ жену учитъ, Машу угрюмую,
Не говорливую, не рѣчливую....
Жена мужу возмолилася,
Возмолилася свекру батюшкѣ....
Свекоръ батюшка велитъ пуще бить,
Велитъ кровь пустить, по пятамъ пролить....

Владимирская губернія, Меленковскій уѣздъ. Ежегодникъ Владимирскаго Губернскаго Статистическаго Комитета, томъ IV, стр. 5.