5

1178 (6).

На ули́цѣ, на ули́цѣ,
На улицѣ бѣлъ козелъ,
Бѣлъ козелъ, бѣлъ козелъ 2.
Скочилъ ко́зелъ, вскочилъ ко́зелъ,
Вскочилъ козелъ въ огородъ,
Въ о̀городъ, въ огородъ, 2
Стопталъ козелъ, стопталъ козелъ,
Стопталъ козелъ лукъ, чеснокъ,
Лукъ чеснокъ, лукъ чеснокъ; 2.
Едной травки, едной травки,
Едной травки не стопталъ;
Не стопталъ, не стопталъ, 2.
Едной травки, едной травки,
Едной травки муравой,
Муравой, муравой. 2.
Шла дѣвица, шла дѣвица,
Шла дѣвица за водой,
За водой, за водой, 2.
За холодной, за холодной,
За холодной ключевой,
Ключевой, ключевой; 2.
Брала козла, брала козла,
Брала козла за рога,
За рога, за рога; 2.
„Поведу я, поведу я,
Поведу я на базаръ,
На базаръ, на базаръ, 2.
Промѣняю, промѣняю,
Промѣняю на товаръ,
На товаръ, на товаръ: 2.
На алыя, на алыя,
На алыя румяна,
Румяна, румяна, 2.
На бѣлыя, на бѣлыя,
На бѣлыя бѣлила,
Бѣлила, бѣлила“. 2.
— Отъ чего же, отъ-чего же,
Отъ чего же ты ала,
Алёшенька ала? — 2.
„Сударь, печку, сударь, печку,
Сударь, печку топила,
Топила, топила, 2.
Противъ печки, противъ печки,
Противъ печки стояла,
Стояла, стояла, 2.
Жаромъ лицо, жаромъ лицо,
Жаромъ лицо нажгала,
Нажгала, нажгала“. 2.*)
Отъ чего же, отъ чего же,
Отъ чего же ты бѣла,
Бѣлёшенька бѣла?— 2.
„Сударь, мучку, сударь, мучку,
Сударь, мучку сѣяла,
Сѣяла, сѣяла“. 2.

Сноски

Сноски к стр. 5

*) Нажгала̀ — нажгла. Собир.