224

813.

Свѣтъ Петровы кони, кони четыре недѣли,
Четыре недѣли, недѣли ни пили, ни ѣли,
Ни пили, ни ѣли, ни ѣли, все свадьбы хотѣли,
Все свадьбы хотѣли, хотѣли, копытами били,
Копытами били, били, — дороженьку чують,
Дороженьку чують, чують къ тестю въ гости ѣхать,
Къ тестю въ гости ѣхать, ѣхать. Кругъ тестева дома,
Кругъ тестева дома, дома все крутыя горы,
Все крутыя горы, горы, все темные лѣсы,
Все темные лѣсы, лѣсы; хоть дорого дати,
Хоть дорого дати, дати, горы поскопати,
Горы, горы поскопати, лѣса порубити,
Лѣса, лѣса порубити, мосты помостити,
Мосты, мосты помостити къ тестю въ гости ѣхать.