193

702 (1).

На мори утушка купаласа,
На синіимъ сѣрая полоскаласа;
Выкупавши, утушка на берегъ взошла,
Взошедши на берегъ, встрепенуласа,
Встрепенувши, сѣрая воскликнула:
„Какъ-то мнѣ, утушки, съ бережка поднятиса,
Съ синимъ моречкомъ*), сѣрой, разстатиса?
Придетъ зима холодная,
Выпадутъ снѣги всё глубокіе,
Ударятъ морозы крещенскіе!“
Во терими дѣвица одѣваласа,
Въ высокіимъ красная наряжаласа;
Одѣвши, Марья душа за столъ сѣла,
За столъ сѣла дѣвица, заплакала:
„Какъ-та дѣвици съ теремомъ разстатиса,
Съ батюшкой, съ матушкой разстатиса?
Пріѣдитъ Памфилъ съ своимъ поѣздомъ!“

Сноски

Сноски к стр. 193

*) моремъ. — Попр. П. В. К.