118

377 (4).

Во горахъ, во горахъ,
Во крутыхъ во горахъ,
Во желтыхъ пескахъ
Молодецъ ходилъ,
Двухъ коней водилъ,
Двухъ стоялыхъ,

119

Государевыхъ.
Проводилъ коней
Ко колодезю:
— Испивайте, кони,
Ключеву воду,
Мнѣ на васъ, кони,
Въ поѣздъ ѣхать,
Мнѣ за вдовкой
За плутовкой;
А мнѣ вдовушки
Не въ душѣ пришли,
Мнѣ не въ совѣсти,
Не въ любовности. —
Во горахъ, во горахъ,
Во крутыхъ горахъ,
Во желтыхъ пескахъ
Молодецъ ходилъ,
Двухъ коней водилъ,
Двухъ стоялыхъ,
Государевыхъ.
Приводилъ коней
Ко колодезю:
— Испивайте, кони,
Ключеву воду,
Мнѣ на васъ, кони,
Въ поѣздъ ѣхать,
Мнѣ за дѣвушкой
За красной,
А мнѣ дѣвушки
Къ душѣ пришли,
Мнѣ къ совѣсти,
Любовности.