650

XXVIII. У. И. Куроптева, родом из дер. Чапома.