77

83. Увѣреніе.

Нѣтъ, обманула васъ молва:
Попрежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили съ годами.

78

5 Другимъ курилъ я ѳиміамъ,
Но васъ носилъ въ святынѣ сердца;
Молился новымъ красотамъ,
Но съ безпокойствомъ старовѣрца.

                             1824 г.