586

VI.

Лорду Байрону.

——

Прошу васъ, милордъ, прислать мнѣ учителя англійскаго языка, когда я буду обитать снова въ Москвѣ, въ семъ домѣ. Желаю читать ваши сочиненія въ подлинникѣ. Молитесь невѣстѣ моей. Константинъ Батюшковъ.

Адресъ: Лорду Байрону, въ Англію.